Home » Đồ họa » Phần mềm đồ họa » FontLab VI 6.0.7.6772 (Win) – Trình chỉnh sửa font chữ toàn diện