Home Đồ họaPhần mềm đồ họa FontLab VI 6.0.7.6772 (Win) – Trình chỉnh sửa font chữ toàn diện