Home Đồ họaPhần mềm đồ họa FontLab VI 6.0.6.6722 (Win) – Trình chỉnh sửa font chữ toàn diện