Home » Windows » Đồ họa » FontLab VI 6.1.0.6871 (Win) – Trình chỉnh sửa font chữ toàn diện