Home VariCAD 2020 v1.12 Full – Phần mềm CAD 3D/2D cho cơ khí