Home Điện thoại Apps, Game cho iOS Tải Measure 3D Pro – AR Ruler miễn phí cho iOS – Ứng dụng đo lường