Home Windows Graphics & Design QuarkXPress 2019 v15.2.1 (Win/Mac) – Phần mềm thiết kế và in ấn