Home DxO ViewPoint 3.1.16 (Win/Mac) – Công cụ sửa lỗi méo ảnh