Home » Windows » Utilities » CyberLink PhotoDirector Ultra 17.0.2029.0 – Quản lý, chỉnh sửa hình ảnh