Home Mac OS Graphics & Design Affinity Publisher 1.9.1 (Win/Mac) – Phần mềm xuất bản chuyên nghiệp